Consulting Services

Branding Mergers & Acquisitions
Pricing Financial Services
IT Healthcare
BPO Media
Strategy Non-profit & Public Sector
Supply Chain Management Retail
Branding

Blagovna znamka je kriticni poganjac gospodarstva. Mocnejše blagovne znamke prinašajo podjetju vec kot samo produkt ali image podjetja. Prinašajo nepretrgano povezavo s kupci. S strokovnim znanjem vam lahko pomagamo, da bo vaša blagovna znamka razvijala in postala poznana po celotnem gospodarskem svetu. .

PRICING

V velikih industrijah se cenitev (pricing) uporablja kot mocen poganjac podjetja. Sodelujemo s podjetji, da jim pomagamo pri razvoju strateškega približevanja k cenitvi. Strankam pomagamo najti vse potrebne podatke, ki jih potrebujejo, da pridobijo vse potrebne informacije o cenitvi in da razumejo rast in profit.

BPO

Imamo najboljše BPO (business process outsourcing). V sodelovanje smo stopili z HDT Communication iz Avstralije. Spoznali smo edinstvene potrebe in izzive razlicnih industrij, gospodarskih modelov in združene kulture in se tako razvili v efektivne sodelavce z našimi strankami.

STRATEGY

Strategija je veda in umetnost, ki je vodena preko managerjev, ki želijo pridobiti dolocene resurse in najti rešitve za zastavljene težave. V podjetništvu je strategija obcasno nepravilno definirana kot del razporeditve takticnih odlocitev, ki jih ustvarjajo v podjetju. Naš glavni cilj je pomagati starejšim podjetjem najti novo perspektivno strategijo, ki bo zgradila njihov novi trg in bodo še vedno najboljši med konkurenco.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Supply chain management je zelo pomemben dejavnik v podjetju. Z njim analiziramo informacijski trak zahtev z njihovimi verigami. Vse se zacenja z potrebami kupcev – strank. Podjetje mora analizirati kako je dobavna veriga uporabna in usposobljena, da lahko zadovoljijo vse potrebe odjemalcev. Podjetje mora dognati visoko kakovostne priložnosti za izboljšanje sodelovanja s poslovnimi partnerji. V podjetju smo zaceli z ekonomskimi diagnozami in razlicnimi metodami pri naših strankah in njihovih industrijah. Izvajamo tocna merjenje stroškov narocila zahtev, zbran inventar, pomanjkanje in napake in odlogi.

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

Business and Information Technology (IT) are increasingly intertwined. Posel in informacijska tehnologija sta vedno bolj in bolj prepletena med seboj. IT podpira, omogoca ali pa sili in preprecuje važnejše posle in njihove rezultate. Nekatera podjetja poskušajo pribiti vse resurse, ki jih IT ponuja. Razlika med realizacijo in celotnim pridobljenim potencialom se pokaže v številkah prostornosti, mrežnosti sistema ponudnika. Naš IT se osredotoca na naše stranke, da realiziramo celoten potencial IT – ja z uspešnim vodenjem.

Business alignment: Našim strankam pomagamo, da vedo, da so poslovne strategije in poslovne ponudbe prioriteta za IT investitorje. Zmožnosti IT omogocajo inovativne poslovne strategije in poslovne sposobnosti.

Complexity management: Organizaciji pomagamo vzpostaviti obstojece okolje, definirati in narediti prehod v manj zapleteno okolje.

Value assurance: To je proces zavarovanja maksimalnih poslovnih rezultatov, ki so realizirani s strani IT investitorjev. Našim strankam pomagamo maksimirati delovne rezultate z IT ponudniki.

MERGERS & ACQUISITION Cilj takšnega poslovanja je oblikovanje in pridobitev vrednosti, ki jih mora potencialen kupec tudi placati. Vcasih lahko to dosežemo skozi financne tehnike, davcne koristi ali uporabljanje drugih aktivnosti. Kakor koli, kupci ugotavljajo, da priložnosti v zvezi z acquisition so zelo majhne in morajo ustvariti vrednosti z lovljenjem pravih in bogatih priložnosti.

FINANCIAL SERVICES

Financni servis predstavlja velik, raznolik in vedno bolj kompleksen sektor v svetovni ekonomiji. Našim strankam pomagamo spoznavati kako zaceti novo poslovno pot še z drugimi podjetji s katerimi lahko kasneje zacnejo tudi sodelovati. Strankam dajemo najboljše nasvete. Podjetjem svetujejo za koliko se naj povecajo, kako naj delujejo na obstojecem trgu in kaj naj naredijo, da bodo prodrli na novi trg in tam tudi prevzeli vodstvo in ostali profitabilni.

HELTH CARE

Financial services represents a large, diverse and increasingly complex sector of the worldwide economy.

We help our clients to explore new ways to start new relationships-or deepen existing ones-with their best customers. They can then develop innovative products designed to meet the precise needs of their most valuable customers.

We give our clients cutting-edge, tailored advice that produces concrete results. We advise companies on how to generate growth, manage existing markets, assess and enter new markets, improve performance and deploy resources profitably. 

Healthcare

Helth care je bila izoblikovana zaradi sprememb. Stakeholders so zdravniki, skrbijo za kvaliteto, placniki pa skrbijo za ceno. Naše podjetje deluje na vseh segmentih industrije. Strankam pomagamo vstopiti na novi trg in da izboljšajo delovanje.

MEDIA

Trendi se spreminjajo in medijska industrija doživlja hitre spremembe. V podjetju delujemo in uporabljamo IT strategije, organizacijske strategije in vedno se poskušamo pogajati na pravi nacin. Našim strankam pomagamo prebroditi nove izzive, najti nove poti da znižamo njihove stroške in postaviti pravilno medijsko strategijo.

RETAIL

Ranging from grassroots groups to big charities we provide our expertise to develop effective and workable plans to justify the investments made.

There is an intense competition for donor money. A movement toward "venture philanthropy" is seen, in which donors view grant making as "investments" that reap "social returns". We help donors, Non profit organizations in fine-tuning their operations and manage and allocate their resources efficiently and effectively. 

Retail

Dan danes ne moramo pricakovati, da bo v poslu šlo tako kot si želimo. Kupci so nepredvidljivi in nikoli ne vemo kakšne želje bodo imeli jutri. Prodajalci morajo ustvarjati dohodek in zmanjševati stroške. Kako lahko trgovec na drobno uspe? Najti mora pravo trgovsko blago, ki ga bo prodajal, dobre kupce, ki bodo to blago kupovali in biti mora na pravem mestu ob pravem casu, s dobro ceno in dobro marketinško podporo. Naše podjetje pomaga z izpopolnjevanjem nepravilne informacijske sisteme, izpopolnjujemo dobavno verigo. V podjetju Anthroplace sodelujemo s podjetji, ki želijo oplemenititi odnose s svojimi strankami, zmanjšati stroške in povecati premoženjsko stanje.


© Anthroplace Consulting Pvt Ltd

Website Maintained by WEBSYS SEO by SEOguru Technologies